Marcin Góralski

Marcin Stanisław Góralski – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2015 roku dyplom magisterski z wyróżnieniem na Wydziale Sztuki Mediów w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego. Dyplom licencjacki obronił z wyróżnieniem w 2009 r. w pracowni prof. Hieronima Neumanna w Katedrze Multimediów i Animacji warszawskiej ASP. Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach zbiorowych, m.in.:  8.Leica Street Photo (Leica 6X7 Gallery, Warszawa 2018), ABS_2067 (Galeria Salon Akademii, Warszawa 2017), „Modlitwa. Teatr Powszechny” (Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku 2016), Parol! (Widzenia, Stacja Muranów, Warszawa 2014 ,Parole! X European Exhibition, Munpunt Bruksela 2015 ), Światoobraz (Pałac Branickich w Warszawie, 2014), Duenda at Walltheater Berlin (Fylkingen, Sztokholm, 2011). Wyróżniony w konkursach, m.in.: IV WFFA (2008, Warszawa) III WFFA (Warszawa, 2007), For Diversity. Against Discrimination (Bruksela, 2007).  W latach 1998-2007 aktywny jako dj Martinez w licznych projektach muzycznych m.in.: Aua Sound System, Bałagan Galeria OFF, Fusion Jazz Radio. Zajmuje się fotografią, grafiką, wideo, wydrukami 3D. W swoich pracach głównie oscyluje wokół kwestii człowieka, czasu i przestrzeni.

[ENG]

Marcin Goralski 

– born in 1977 in Warsaw, a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2009 he defended his honor BA thesis in the studio of professor Hieronim Neuman at the Chair of Multimedia and Animation. In 2015 he defended his honor BA thesis at the Faculty of Media Art in the Audiovisual Space Studio of Professor Grzegorz Kowalskl. Honored in the following competitions: 8.Leica Street Photo (Leica 6X7 Gallery, Warszawa 2018), IV WFFA (2008, Warsaw) III WFFA (Warsaw, 2007), For Diversity. Against Discrimination (Brussels, 2007). He deals with photography, graphics, video, 3D printouts. While preparing his works he draws Inspiration from futurism, uses new technologies and focuses on the human, time and space. He has taken part in exhibitions in the 8.Leica Street Photo (Leica 6X7 Gallery, Warszawa 2018), ABS_2067 (Galeria Salon Akademii, Warszawa 2017) Center of Ludwik Zamenhof in Bialystok (2016) ,Parole! X European Exhibition, Munpunt Bruksela 2015 ),  in Stacja Muranow Widzenia, Stacja Muranów, Warszawa 2014 and the Branicki Palace in Warsaw (2014) Światoobraz as well as in Stockholm (2011).